ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

  • С. С. Журило кандидат юридичних наук, начальник управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради
  • В. В. Владишевська доктор філософії в галузі права, доцент кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія»
Ключові слова: дитина, захист прав та інтересів, усиновлення, опіка та піклування, прийомна сім'я, тимчасовий притулок, воєнний стан

Анотація

У статті розглянуто питання щодо особливостей захисту прав та інтересів дітей, які виникають внаслідок введення воєнного стану в Україні, що стало вимушеною мірою внаслідок повномасштабного наступу країни-агресора. Зазначено, що найкращим для дитини є проживання в сім’ї з люблячими батьками, які піклуються не лише про матеріальні питання, а й забезпечують «здорову» моральну атмосферу спілкування, мають здорову психіку тощо. Якщо ж дитина залишилася сиротою або ж її батьки позбавлені батьківських прав, законодавець передбачає можливість встановлення опіки або піклування над дитиною, усиновлення, знаходження у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. Проаналізовано основні завдання відносно «нового» органу у сфері захисту прав дітей, в тому числі при їх усиновленні, а саме Національної соціальної сервісної служби України, яка визначена «як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики і який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей». Зроблено висновок, що в період воєнного стану процедура усиновлення громадян України громадянами України відбувається за стандартною, не спрощеною процедурою, що має на меті захист прав та інтересів дітей. Враховуючи те, що процедура усиновлення передбачає досить велику перевірку документів, обста- вин щодо батьків дитини та й самої дитини, необхідність знаходження дитини на відповідному обліку тощо, – неможливо розпочати процедуру усиновлення дітей, які сиротіють у зв’язку з воєнними діями, адже такі діти не перебувають на обліку з усиновлення. Усиновлення ж український дітей громадянами інших країн взагалі «поставлено на паузу», адже із введенням воєнного стану неможливим є отримання згоди на усиновлення Національної соціальної сервісної служби, яка через активні бойові дії не має можливості перевірити документи належним чином та надати згоду на усиновлення дітей. Встановлено, що спрощено процедуру оформлення опіки/піклування та тимчасового сімейного притулку дитини, яка внаслідок бойових дій втратила батьків та інших законних представників та потребує піклування й догляду.

Посилання

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 254%D0%BA/96-вр
2. Сімейний кодекс України: від 10.01.2002 № 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003№ 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
4. Цивільний процесуальний кодекс України 18.03.2004 № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
5. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
6. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-вр
7. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15
8. Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей: постанова КМУ від 08.10.2008 № 95. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-п
9. Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини: постанова КМУ від 24.09.2008 № 866. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-п
10. Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України: постанова КМУ від 26.08.2020 № 783. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2020-п
11. Яцько О. Усиновлення дітей під час воєнного стану (27.06.2022). URL: https://korostenska-rda.gov.ua/news/1656311540/
12. Бобрусь О. Усиновлення дітей в умовах воєнного стану: не підігруйте шахраям на емоціях (14.03.2022). URL: https://vn.20minut.ua/Podii/usinovlennya-v-umovah-voennogo-stanu-ne-pidigruyteshahrayam-yak-dopom-11538129.html
13. Усиновлення та тимчасове влаштування дитини в умовах воєнного стану (19.03.2022). URL: https://everlegal.ua/usynovlennya-ta-tymchasovevlashtuvannya-dytyny-v-umovakh-voennogo-stanu
14. Міждержавне усиновлення в умовах воєнного стану – роз’яснення Мінсоцполітики. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mizhderzhavne-usinovlennya-vumovah-voyennogo-stanu-rozyasnennya-minsocpolitiki
15. В Україні тимчасово спростили процедуру оформлення опіки над дітьми, які залишились без батьків (публікація від 23.03.2022). URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3437884-v-ukrainitimcasovo-sprostili-proceduru-oformlenna-opiki-nadditmi-aki-zalisilis-bez-batkiv.html
16. Кущенко А. Чи можна усиновити дитину під час воєнного стану: юристи дали вичерпну відповідь. URL: https://amp.donpatriot.news/en/chy-mozhnausynovyty-dytynu-pid-chas-voiennoho-stanu-iurystydaly-vycherpnu-vidpovid-2
Опубліковано
2022-08-20