ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ

  • Л. Г. Андросович науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді безпеки та оборони України
Ключові слова: організована злочинність, фінансова система, теоретико-методологічні засади, протидія, національна безпека, стратегія

Анотація

У статті сформовано поняття організованої злочинності у фінансовій систем, як суспільно небезпечні діяння злочинних груп, організацій, що посягають на фінансово-економічні відносини, врегульовані нормами фінансового (у тому числі податкового, валютного) права, з формування, розподілу, перерозподілу та використання фондів грошових коштів (фінансових ресурсів держави), органів місцевого самоврядування, інших господарюючих суб’єктів, з метою отримання надприбутків. Розглянуто обставини, які роблять особливо актуальним саме комплексний підхід дослідження теоретико-правових засад протидії організованої злочинності у фінансовій системі. Зазначено, що розробка теоретичних проблем боротьби з організованою злочинністю у фінансовій системі, має розглядатися як один із найбільш актуальних напрямів кримінологічних та кримінально-правових досліджень. Оскільки організовані групи і злочинні організації у фінансовій системі продовжують контролювати левову частку тіньового капіталу, протиправну діяльність, пов’язану із розкраданням бюджетних коштів, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, організацією наркобізнесу, нелегальною міграцією тощо. Досліджено ознаки складу організованої злочинності у фінансовій системі, відмінні особливості, які характеризують кожний з елементів кримінального правопорушення. Зазначено підходи до визначення методологічних підстав стратегії національної економічної безпеки та формування концептуальних основ механізму протидії організованої злочинності у фінансовій системі. Встановлено, що належне забезпечення протидії організованої злочинності у фінансовій системі в сучасних умовах багато в чому залежить від своєчасного, повного та якісного розроблення програмного забезпечення в цій сфері, яке буде базуватись на теоретико-правових засадах протидії даного негативного соціального явища.

Посилання

1. Хороновський О.І. Теоретико-правові основи формування поняття «економічна безпека держави у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності». Знання європейського права, (4), 2021. С. 66-69.
2. Падалка А.М. Теоретико-методологічні засади розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування: монографія. Університет Державної фіскальної служби України. 2020, 368 c.
3. Корж В.П. Экономические преступления в условиях рыночных отношений: сущность и понятие. Криминалистика и судебная экспертиза, 2015. Вып. 60. С. 184–192
4. Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників: підручник / під ред. А.І. Комарової та ін. Т.18. К., 2009. 664 с.
5. Фесенко Є.В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони. Монографія. Київ: Атіка, 2004. 280 с.
6. Безгинський Б. Об’єкт складу кримінального правопорушення незаконного збагачення. Новітні кримінально-правові дослідження. 2021. C. 152-158.
7. Руснак Л. Р. Концептуальні засади розроблення цільової програми протидії фінансовому шахрайству. Економіка та суспільство. 2017. Вип. 10. С. 106-111.
8. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст.241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
9. Проект стратегії сталого розвитку України до 2030 року / за ред. Руденко Л. Г. URL: https://sd4ua.org/wp-content/uploads/2015/02/Strategiya-stalogorozvytku-Ukrayiny-do-2030-roku
Опубліковано
2022-08-21