ПОСВІДЧЕННЯ КОНСУЛОМ ШЛЮБНИХ ДОГОВОРІВ: СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО» ТА МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

  • Є. Є. Фурса кандидат юридичних наук, перший секретар відділу аналізу, планування та інформації Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України
Ключові слова: консул, шлюбний договір, наречені, подружжя, міжнародні договори

Анотація

У статті проаналізовано діяльність консула із вчинення такої нотаріальної дії як посвідчення шлюбу як нареченими, так і подружжям. У зв’язку з тим, що український консул здійснює свою діяльність на території іноземної держави, то суб’єктами звернення до нього за вчиненням нотаріальної дії можуть бути як громадяни України, іноземні суб’єкти та особи без громадянства. Тому досить важливим при посвідченні консулом шлюбного договору вибір права, яке підлягає застосуванню. Тому з цієї метою автором проаналізовані норми Закону України «Про міжнародне приватне право» та норми міжнародних актів щодо шлюбних договорів. Автором проаналізована ст. 3 даного Закону, де йдеться про: «Якщо міжнаріодним договором України передбачено інші правила, ніж встановлені цим Законом, застосовуються правила цього міжнародного договору». Зроблений висновок про те шо, міжнародні договори мають перевагу над правилами, встановленими у Законі, але це положення Закону варто розглядати в дії. Наданий науковий коментар Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах у контексті можливості застосування її норм консулом при посвідчення шлюбного договору. У контексті авторського налізу ст. 27 цієї Конвенції також акцент зроблено на регламентації відносини подружжя у Договорах між Україною і про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах і Литовською Республікою, Республікою Грузія Естонською і Латвійською Республікою Надано аналіз шлюбних і подібних до них договорів в Бразиліі, Італії. Зроблено висновок про те, що шлюбний договір – це основний закон для подружжя, що може бути підтверджено й ч. 3 ст. 5 Закону України «Про міжнародне приватне право», де встановлена можливість здійснити вибір права щодо правочину в цілому або його окремої частини. В такому варіанті матиме місце синтез двох правових систем, що так само зумовлено принципом свободи договору та волею сторін договору. І хоча в ч. 4 ст. 5 Закону зроблено наголос на тому, що вибір права щодо окремих частин правочину повинен бути явно вираженим, Але автор вважає, така вимога Закону суперечить принципу свободи договору, оскільки в основі договору лежать права та обов’язки подружжя, а не правові системи. Не має проблем, коли частина договору буде складена згідно умов законодавства України, а частина згідно норм німецького або мексиканського права. Головне, щоб ці умови не суперечили одна одній, а права та обов’язки сторін були конкретними і здійсненними. Ці критерії й має, на нашу думку, відстежувати консул та враховувати при посвідченні шлюбних договорів, надаючи вичерпну консультацію заявникам.

Посилання

1. Про міжнародне приватне право Закон України: станом на 17.07.2022р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text (дата звернення: 17.07.2022).
2. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 10.11.94р. N240/94-ВР URLhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_009#o136 (дата звернення: 17.07.2022).
3. Радченко Л. Шлюбний договір в іноземних правопорядках: окремі засади правового регулювання. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 9. С. 38-41.
4. Договір між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 17.12.93 N 3737-XII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440_002#o168 (дата звернення: 17.07.2022).
5. Договір між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 22.11.95. N 451/95-ВР. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268_542#o100 (дата звернення: 17.07.2022).
6. Договір між Україною та Естонською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 22.11.95 р. N 450/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233_659#Text (дата звернення: 17.07.2022).
7. Договір між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 22.11.95 р. N 452/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/428_627#o127 (дата звернення: 17.07.2022)
8. Договір між Україною і Китайською Народною Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах від 05.02.93 р. N 2996-XII. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/156_014#o122 (дата звернення: 17.07.2022).
9. Угода між Україною та Грецькою Республікою про правову допомогу в цивільних справах від 22.11.2002 р. N 244-IV URL :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300_013#Text (дата звернення: 17.07.2022).
10. Contratti di convivenza. Consiglio nazionale del notariato. URL:https://www.notariato.it/it/famiglia/contratti-di-convivenza/ (дата звернення: 17.07.2022).
11. Маломуж О.В. Шлюбний договір. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_4500 (дата звернення: 17.07.2022).
Опубліковано
2022-08-21