ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА МАЙНО РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

  • Ю. В. Кривенко
Ключові слова: релігійні організації, право власності, майно, майно релігійного призначення

Анотація

Стаття присвячена питанням права власності на майно релігійних організацій. Релігійний вплив на суспільне життя стає останнім часом усе більш відчутним як у його позитивних, так і в негативних проявах. Зростає інтерес до релігії, з’являються нові парафії, громади, місії різних релігійних напрямів. Тривалий час питання права власності вирішувалося аж ніяк не на користь релігійних організацій. Натепер у власності релігійних організацій можуть бути будівлі, земельні ділянки, об’єкти виробничого, соціального, благодійного, культурно-просвітницького та іншого призначення, в тому числі, які визначенні як історично-культурна пам’ятка. Майно, яке в своїй діяльності використовують релігійні організації, залежно від того, хто є власником, можна поділити на дві частини: майно, яким володіють на праві власності релігійні організації, та майно, яке належить на праві власності державі, іншим юридичним та фізичним особам. Необхідно звернути увагу на майно релігійного призначення, яке належить релігійним організаціям. Нерухомим майном релігійного призначення є: культові будівлі із земельними ділянками, які до них належать, монастирські та інші культові комплекси, побудовані для здійснення та забезпечення богослужінь, молитовних і релігійних зібрань, інших релігійних обрядів і церемоній, а також будівлі професійної релігійної освіти. Рухомим майном релігійного призначення є предмети інтер’єру культових будівель або предмети, призначені для богослужбових та інших релігійних цілей. Майно релігійного призначення використовується у відповідності до призначення та зумовлює особливий правовий режим – на рухоме і нерухоме майно богослужбового призначення не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів. Слід зазначити, що законодавець більш детально регулює питання щодо нерухомого майна релігійного призначення, визначаючи історичну та культурну цінність, а от щодо рухомого майна релігійного призначення є низка питань, які потребують подальшого урегулювання.

Посилання

1. Синод у Стамбулі вирішив надати Україні Томос про автокефалію. URL: https://ukr.segodnya.ua/ukraine/oficialno-sinod-v-stambule-reshil-predostavit-ukraine-tomos-ob-avtokefalii-1178800.html.
2. Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 14.
3. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст. 356.
4. Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 14.
5. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України. Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 25, ст. 283.
6. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України. Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 25, ст. 283.
7. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України. Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 25, ст. 283.
8. Новіков В.В. До питання про благодійну діяльність релігійних організацій. Наукові  записки  Львівського університету бізнесу та права. 2013. Вип. 10. С. 45-49.
Опубліковано
2019-11-28