СУТНІСТЬ І ЗМІСТ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРУ ЯК ПІДСТАВИ НАБУТТЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

  • М. О. Суханов
Ключові слова: товариство з обмеженою відповідальністю, корпоративні права, корпоративний договір, учасники корпоративного договору, строк дії корпоративного договору, конфіденційність корпоративного договору

Анотація

У статті розглянуто сутність та особливості корпоративного договору як підстави набуття корпоративних прав та обов’язків учасника товариства з обмеженою відповідальністю. На підставі наукових положень і враховуючи норми чинного законодавства визначено такі ознаки корпоративного договору як: безвідплатність; письмова форма; конфіденційність змісту корпоративного договору; пріоритетність положень корпоративного договору над іншими договорами товариства; сторонами договору є лише учасники товариства. Звернуто увагу на умови, за яких корпоративний договір є нікчемним. Охарактеризовано мету та мотиви укладення корпоративного договору учасниками товариства з обмеженою відповідальністю. Окрему увагу приділено розгляду питання щодо строку дії та чинності корпоративного договору. Проаналізовано особливості закріплення переважних прав учасників товариства з обмеженою відповідальністю у змісті корпоративного договору. Досліджено інші істотні умови корпоративного договору. Визначено дискусійні моменти щодо конфіденційності корпоративного договору та запропоновано способи їх подолання. Розглянуто особливості оприлюднення корпоративного договору, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа. Доведено, що договірні правовідносини, які породжуються корпоративним договором, характеризуються динамічністю, тому учасникам товариства з обмеженою відповідальністю (сторонам договору), у визначених законодавством випадках, надається право змінювати зміст корпоративного договору. Визначено позитивні моменти закріплення корпоративного договору у новому Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Посилання

1. Товариство з обмеженою відповідальністю за новим Законом: узагальнення законодавства, коментарі, зразки документів / Д.В. Журавлев, О.В. Коротюк, К.І. Чижмарь. Київ : ОВК, 2019. 64 с.
2. Свінцицький А. Корпоративні договори: нові можливості та старі проблеми URL: letrado.ua/uk/publikatsiyi/korporatyvni-dohovory/.
3. Сіщук Л. Новели законодавства щодо корпоративного договору. Підприємництво,  господарство і право. 2018. № 10. С. 49-54.
4. Яворська О.С. Корпоративний договір у механізмі корпоративного управління. Адаптація  корпоративного  законодавства  України  до  права  Європейського Союзу: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. В.В. Луця. Івано-Франківськ, 2016. С. 286-289.
5. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06 лютого 2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/2275-19.
6. Бабецька І.Я. Здійснення та захист переважних прав в корпоративних правовідносинах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2013. 218 с.
7. Чебану О.Р. Корпоративні договори у правовій системі України. Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та з добувачів-учасників 74-ї звітної конференції Одеського  національного  університет  у  імені  І.І.  Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 25-27 квітня 2018 р.). Одеса : Фенікс, 2018. С. 436-437.
Опубліковано
2019-11-28