УМОВИ ДОБРОСОВІСНОГО ВИКОНАННЯ ДІТЬМИ ОБОВ’ЯЗКУ УТРИМУВАТИ БАТЬКІВ

  • О. І. Лук'янчук
Ключові слова: сімейне право, обов’язок утримувати, утримання, добросовісне виконання, добровільне виконання, аліменти, непрацездатні батьки, діти, повнолітні, стягнення коштів, договір про сплату аліментів, заява на виплату аліментів, потреби, особа з інвалідністю, додаткові витрати, тяжка хвороба

Анотація

У процесі дослідження такого правового інституту, як утримання непрацездатних батьків, найбільш приємною видається та обставина, коли діти, на яких безпосередньо покладений законодавцем обов’язок утримувати непрацездатних батьків, добросовісно його виконують, в результаті чого не з’являється питання примусового виконання даного обов’язку шляхом стягнення аліментів за рішенням суду. Стаття присвячена дослідженню обставин і підстав, за яких діти добросовісно виконують даний обов’язок. У контексті досліджуваної теми на підставі законодавства та аналогії закону надано визначення поняттю добросовісності виконання обов’язку. Окреслено способи добросовісного (добровільного) виконання повнолітніми дітьми свого обов’язку щодо утримання непрацездатних батьків. Проведено аналіз позицій науковців та дослідників щодо юридичної природи аліментного договору. Визначено правову сутність та правовий характер договору про сплату аліментів. Розглянуто форму укладання договору про сплату аліментів та юридичну силу виконавчого напису нотаріуса на ньому.

Розглянуто істотні умови договору про сплату аліментів (його предмет, розмір та спосіб платежу). Встановлено, що визначений розмір аліментів у договорі не повинен бути нижчим за розмір, який батько, матір могли б отримувати у разі стягнення аліментів у судовому порядку. Такий договір про сплату аліментів може бути визнано недійсним у судовому порядку, оскільки він порушує права батьків, встановлені СК України.

Посилання

1. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.
2. Сапейко Л.В., Кройтор В.А. Аліменти дітям та батькам : монографія. Харків : Еспада, 2008. 160 с. С. 29.
3. Тимчик Г. Аліментні зобов’язання за новим Сімейним кодексом. Юридичний журнал. 2004. № 7. С. 48.
4. Рабец А.М. Закон для семьи. Вопросы и ответы. Кемеровское кн. изд-во, 1991. 127 с. С. 93.
5. Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім по-дружжям). Право України. 2004. № 11. С. 79–82.
6. Ромовська З.В. Українське сімейне право : підручник. Київ : Правова єдність, 2009. 500 с.
7. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України : пер. з рос. / С.В. Ківалов, Ю.С. Червоний, Г.С. Волосатий та ін. ; за ред. Ю.С. Червоного. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 504 с.
8. Пасічник Н. Хто є утриманцем за сімейним законодавством? Юридичний журнал. 2004. № 7. С. 50–53. C. 52.
Опубліковано
2020-01-22