ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЮ ВІД СПЛАТИ ВВІЗНОГО МИТА ТА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ПІД ЧАС ВВЕЗЕННЯ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ НАФТОПРОДУКТІВ

  • Н. І. Атаманчук
Ключові слова: акцизний податок, ввізне мито, порушення митного та податкового законодавства, нафтопродукти, моторне паливо, фіктивні підприємства

Анотація

В умовах критичної залежності вітчизняного ринку нафтопродуктів від постачань імпортного палива, зростання попиту та цін на ринку нафтопродуктів України питання удосконалення оподаткування імпортних операцій з вказаними товарами залишаються актуальними і потребують додаткового вивчення. Залежність від імпорту газу та нафти негативно впливає на стан вітчизняної економіки та несе загрозу енергетичній безпеці держави. Втрата діючих і перспективних родовищ видобутку вуглеводнів внаслідок анексії Криму і військових дій на Сході країни створюють нові ризики енергетичної безпеки країни. У статті розглядаються питання протидії ухиленню від сплати ввізного мита та акцизного податку під час ввезення на територію України нафтопродуктів. Розглянуті способи попередження порушень митного та податкового законодавства під час ввезення на митну територію України нафтопродуктів та товарів, що можуть використовуватись у разі незаконного виробництва автомобільного моторного палива. Наведено приклад вдалого регулювання ринку нафтопродуктів за рахунок розширення переліку підакцизних товарів. З метою дієвого регулювання ринку нафтопродуктів, спрямованого на зменшення обсягів «тіньових» операцій з пально-мастильними матеріалами, недопущення порушень митного та податкового законодавства під час ввезення та подальшої реалізації автомобільного палива та збільшення обсягів сплати податків від здійснення вказаної діяльності, автором пропонується створити робочу групу з числа представників профільних міністерств та служб (Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби та ін.) для встановлення переліку продуктів нафтохімічної і хімічної промисловості, які можуть використовуватись як сировина для виробництва автомобільного моторного палива. За результатами формування такого переліку розробити зміни до Податкового кодексу України у частині розширення переліку підакцизних товарів.

Посилання

1. Новицька Н. Розвиток акцизного оподаткування нафтопродуктів в Україні. Економіст. 2014. № 6. С. 56-60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_6_18 (дата звернення: 20.05.2019).
2. Нафтогазова Асоціація України та ДФС презентували «Карту нелегальних АЗС». Нафтогазова  асоціація: вебсайт. URL: http://oilers.org.ua/uk/2018/12/13/2435/ (дата звернення: 20.05.2019).
3. Імплементація законодавчих змін щодо ринку палива додатково забезпечить надходження до бюджету 2 млрд грн акцизного податку. Державна фіскальна служба України: вебсайт. URL: http://www.sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/238509.html (дата звернення: 20.05.2019).
4. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n2269 (дата звернення: 20.05.2019).
5. Податковий кодекс України від 23 грудня 2010 року № 2856-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 20.05.2019).
6. Звіт про результати аудиту ефективності функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального з метою контролю за надходженням акцизного податку. Вебсайт. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16757634/Zvit_232_2018.pdf?subportal=main (дата звернення: 20.05.2019).
7. Про Митний тариф України : Закон України від 19 вересня 2013 року № 584-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18#n3 (дата звернення: 20.05.2019).
8. Государственная фискальная служба раскрыла схемы импорта платформата. Нефтеринок: вебсайт. URL: http://www.nefterynok.info/novosti/gosudarstvennaya-fiskalnaya-slujba-raskryla-shemy-importa-platformata (дата звернення: 20.05.2019).
9. Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа : наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 р. № 651. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1372-12 (дата звернення: 20.05.2019).
10. Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій : наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2012 р. № 1011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1011201-12 (дата звернення: 20.05.2019).
11. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році : Закон України від 24.12.2015 року № 909-VII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-19/paran150 (дата звернення: 20.05.2019).
12. Дані митної статистики. Офіційний  сайт Державної  фіскальної  служби  України. URL: http://sfs.gov.ua/ms/f11 (дата звернення: 20.05.2019).
13. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. URL: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/ (дата звернення: 20.05.2019).
Опубліковано
2019-11-28