ҐЕНЕЗА ПРОБЛЕМИ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ У НАУЦІ ТА ПРАКТИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

  • Д. М. Корнієнко
Ключові слова: адміністративне право, ветеринарно-санітарний контроль

Анотація

У статті встановлено, що нині теорія службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку України є досить молодою наукою, а отже, в ній ще не на достатньому рівні опрацьовано основоположні категорії. Не є винятком службово-бойова діяльність Національної гвардії України, теорія та практика застосування якої потребує розвитку та формування адміністративно-правового та методологічного обґрунтування. Таким чином, нині проблемні питання службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку у науці та практиці Національної гвардії України набувають особливої актуальності. Метою статті є здійснення аналізу сутності службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку у науці та практиці Національної гвардії України. Визначено, що в умовах численних кризових ситуацій на території України особливого значення набуває Національна гвардія України, яка є військовим формуванням з правоохоронними функціями. Службово-бойова діяльність Національної гвардії України – це загальна назва, що відображає характер її діяльності, на відміну від бойової діяльності військових формувань та службової діяльності правоохоронних органів спеціального призначення. Національна гвардія України основними силами у мирний час виконує службово-бойові завдання у плановому, регулярному порядку і посилює службово-бойову діяльність за надзвичайних обставин.

Доведено, що нині ще не проведено пошуку нових та вдосконалювання наявних видів службово-бойової діяльності, а також форм і способів виконання службово-бойових завдань, не зібрано досвіду діяльності Національної гвардії України у різних умовах оперативної обстановки та діями за різними кризовими ситуаціями. Точне визначення основоположних категорійних понять, установлення взаємозв’язків і взаємозалежностей між ними є необхідним для вирішення головних проблемних питань службово-бойової діяльності Національної гвардії України.

Напрями подальших наукових розвідок будуть спрямовані на дослідження проблемних питань адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України.

Посилання

1. Кириченко І.О. Обґрунтування доцільності запровадження наукової спеціальності «Службово-бойова діяльність» / І.О. Кириченко, С.Т. Полторак, О.М. Шмаков. Честь і закон. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2005. № 3. С. 3-10.
2. Шмаков О.М. Напрями подальшого розвитку теорії службово-бойової діяльності Внутрішніх військ МВС України. Честь і закон. Харків : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2005. № 2. С. 3-9.
3. Кузніченко C.О. Проблемні питання щодо наукового забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку. Честь і закон. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2009. № 2. С. 16-19.
4. Полтавський Е.М. Сутність службово-бойової діяльності органів та підрозділів безпеки дорожнього руху сил охорони правопорядку України під час реагування на кризові ситуації: нормативно-правовий аспект. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 4 (84). С. 46-53.
5. Шмаков О.М. Види, форми і способи діяльності і дій внутрішніх військ / О.М. Шмаков, О.В. Лавніченко. Честь і закон. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2006. № 4. С. 10-19.
6. Єрмошин М.О. Розвиток понять вид, форма, спосіб і варіант у службово-бойовій діяльності Внутрішніх військ. Наукове  забезпечення  службово-бойової  діяльності Внутрішніх військ МВС України : зб. тез допов. наук.-практ. конф., 30 березня 2011 р. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2011. С. 62-63.
7. Литвин М.М. Концептуальна модель взаємодії Внутрішніх військ МВС України з органами Державної прикордонної служби при спільному виконанні службово-бойових завдань / М.М. Литвин, Ю.В. Аллеров, Ю.П. Бабков. Честь  і  закон. Харків : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2004. № 1. С. 7-14.
8. Лавніченко О.В. Уточнення підходів до формування понять теорії службово-бойової діяльності Внутрішніх військ / О.В. Лавніченко, С.О. Годлевський, К.Ю. Гунбін. Честь і закон. Харків : Академія ВВ МВС України, 2013. № 1 (44). С. 22-27.
9. Лавніченко О.В. Аналіз способів дій військових угруповань під час знешкодження незаконних збройних формувань / О.В. Лавніченко, В.П. Варакута, І.С. Луговський, О.В. Кривенко. Честь і закон. Харків : Академія ВВ МВС України, 2013. № 1 (44). С. 49-58.
10. Бєлай С.В. Соціально-економічні передумови виникнення збройного конфлікту в Україні та нормативно-правові засади його врегулювання / С.В. Бєлай, І.В. Євтушенко. Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». Львів : Львівський національний ун-т ім. І. Франка, 2016. Вип. 38. C. 3-13.
11. Мацюк В.В. Сутність взаємодії Служби безпеки України з Національною гвардією України у надзвичайних ситуаціях соціального характеру: нормативно-правовий аспект / В.В. Мацюк, С.В. Бєлай. Науковий вісник  Дніпропетровського  державного  університету внутрішніх  справ : зб. наук. пр. Дніпропетровськ : ДДУВС, 2014. № 3 (72). С. 134-142.
12. Бєлай С.В. Державний механізм взаємодії сил охорони правопорядку з місцевою владою під час протидії кризовим явищам. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління» : зб. наук. пр. Київ : Академія муніципального управління, 2015. Вип. 1. С. 49-57.
13. Бєлай С.В. Механізм організації взаємодії сил охорони правопорядку з міжнародними організаціями у реагуванні на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України / С.В. Бєлай, І.В. Євтушенко, Е.М. Полтавський. Честь і закон. Харків : НАНГУ, 2016. № 4. С. 10-16.
14. Про Національну гвардію України: Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII : станом на 21.06.2019 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/876-18.
Опубліковано
2019-11-28