КЛАСИФІКАЦІЯ СЛІДІВ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ НА МІСЦІ ВЧИНЕННЯ УМИСНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

  • М. А. Грига
Ключові слова: умисне пошкодження об’єктів електроенергетики, сліди, класифікація, дослідження, інформація

Анотація

У статті розглядаються матеріальні сліди, що найчастіше виявляються на місці вчинення умисного пошкодження об’єктів електроенергетики. Підкреслюється виняткове значення дослідження таких слідів у подібних провадженнях в умовах неочевидного характеру більшості зазначених діянь. Звертається увага на ускладнення, пов’язані з пошуком та вилученням таких слідів, що виникають внаслідок спотворення слідової картини злочину внаслідок того, що виявлення відповідних пошкоджень об’єктів електроенергетики представниками енергопідприємств відбувається у значному часовому відриві від події злочину, що призводить до втрати важливої криміналістично значущої інформації. Крім того, сліди зникають та видозмінюються під впливом атмосферних явищ з урахуванням розміщення більшості об’єктів електроенергетики на відкритому просторі.

Пропонується класифікація таких слідів на три групи: матеріально фіксовані відображення (сліди рук, взуття, знарядь, транспортних засобів тощо); предмети і речі, залишені злочинцями на місці події (пакувальні матеріали (тара), окремі частини викраденого майна, знаряддя злочину, особисті речі); мікрооб’єкти. В межах дослідження кожної з представлених груп слідівокреслюється інформація, яку можна отримати під час
їх дослідження.

Зважаючи на частий груповий характер вчинення досліджуваних злочинів, акцентується увага на значенні слідів, що свідчать про вчинення умисного пошкодження об’єктів електроенергетики кількома особами. Надається характеристика таких слідів.

Обґрунтовується необхідність залучення спеціалістів для виявлення та вилучення слідів з місця події з метою якісного та ефективного проведення подальших експертних досліджень.

Посилання

1. Хрусталев В.Н., Трубицын Р.Ю. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях. Санкт-Петербург : Питер, 2003. С. 74-76.
2. Чугунов А.М., Морозов Б.Н. Запорно-пломбировочные устройства и их криминалистическое исследование : учебно-справочное пособие. Саратов : СЮИ МВД России, 2001. С. 74.
3. Шурашкевич В.М. Слідова картина, що утворюється на місці вчинення умисного пошкодження об’єктів електроенергетики. Актуальні питання кримінального  процесу,  криміналістики  та  судової  експертизи  : матеріали міжвідомчої наук.-практ. конф. (Київ, 24 лист. 2017 р.). Київ, 2017. Ч. 2. С. 250-253. 216Прикарпатський юридичний вісник
4. Рішення Криворізького районного суду Дніпропетровської області у справі № 195/430/14-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39296157.
5. Рішення Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області у справі № 437/5910/12. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/39912566.
6. Шурашкевич В.М. Особливості огляду місця події при розслідуванні умисного пошкодження об’єктів електроенергетики. Науковий  вісник  Ужгородського національного університету. Серія «Право». Ужгород, 2018. Вип. 48. Т. 2. С. 148-151.
7. Рішення Заріченського районного суду Рівненської області у справі № 561/983/13-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/35896054.
8. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів : науково-практичний посібник / За ред. Н.І. Клименко. Київ : ЮрІнком Інтер, 2005. 216 с.
9. Ціркаль В.В. Одержання деяких видів зразків для експертного дослідження з участю спеціалістів. Право України. 2003. № 2. С. 127-130.
10. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України : наказ МВС України від 6 лип. 2017 р. № 570. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17/page.
Опубліковано
2019-11-28