ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ КРАЇНАМИ

  • Я. М. Костюченко
Ключові слова: торгівля, міжнародно-правове забезпечення, країни Європи, Європейський Союз, законодавче забезпечення торгівлі

Анотація

У статті з’ясовано, що в умовах сучасного світу найбільш впливовою рушійною силою розвитку економіки є різні форми міжнародної торгівлі, яка охоплює сферу міжнародних економічних відносин і представлена сукупністю зовнішнього обміну товарами, послугами, інтелектуальною власністю з іншими країнами. Для міжнародної торгівлі характерне існування світового ринку, який є сферою формування товарно-грошових відносин між низкою країн, що базується на засадах міжнародного поділу праці та низці інших виробничих чинників. Товар, який реалізується в межах світового ринку, є своєрідним інформаційним інструментом, оскільки несе в собі інформацію про величину сукупного попиту та пропозиції у світі. З огляду на це країни можуть здійснювати аналіз та оцінку параметрів виробленої продукції порівняно з міжнародними нормативами та стандартами якості. Кожна країна, беручи участь у процесі міжнародної торгівлі, набуває статусу продавця, тобто торгівля здійснюється між окремими країнами, які обмінюються зустрічними потоками товарів і послуг, а саме: вивезення (експорту) та ввезення (імпорту).


Охарактеризовано особливості функціонування Європейської асоціації вільної торгівлі та виявлено, що вона об’єднує митні території Республіки Ісландія, Князівства Ліхтенштейн, Королівства Норвегії та Швейцарської Конфедерації. З’ясовано, що Угоду про вільну торгівлю між Україною і ЄАВТ було підписано 24 червня 2011 року й ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі». Визначено основні цілі створення Зони вільної торгівлі для України. Виокремлено можливі ризики для України у разі створення Зони вільної торгівлі з ЄС.

До найбільш ефективних заходів, які варто передбачити в контексті реалізації стратегії та які здійснять позитивний влив на підвищення якісного розвитку зовнішньої торгівля з кранами Європейського Союзу, можна віднести: реалізувати план імплементації Угоди Світової організації торгівлі про спрощення торговельної діяльності (TFА); створити систему фінансування експортної діяльності, включаючи створення експортно-кредитного агентства (ЕКА); втілити Всеохоплюючу стратегію імплементації Глави IV Угоди про асоціацію з Європейським Союзом для того, щоб подолати технічні нетарифні бар’єри на шляху здійснення вітчизняної експортної діяльності.

Посилання

1. Бібліотека економіста. URL: http://library.if.ua/book/18/1490.html.
2. Зона вільної торгівлі між Україною та державами-членами європейської асоціації вільної торгівлі. Інститут економічних досліджень і політичних консультацій, 2015. URL: http://www.ier.com.ua/files//publications/Books/Free_trade_EFTA1.pdf.
3. Канов А.А. Интеграционные устремления Украины: ЕС или ЕЭП. Ежеквартальный  научно-практический  журнал  Академии  экономических наук Украины. 2009. № 28. Теория и практика управления. URL: Шр://есптеа. crimea.edu/arhiv/2009/econ_28_2009/kanov.pdf.
4. Солонінко К.С. Міжнародна економіка : навчальний посібник. Київ : Кондор, 2008. 380 с.
5. Створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. URL: http://www.zoda.gov.ua/files/WP_Article_File/ original/000026/26702.ppt.
6. Торговельно-економічне співробітництво Україна–ЄС. URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/ukraine-eu-trade.
Опубліковано
2019-11-28