ПОЗИТИВНИЙ ТА НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕПОХИ НА РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ

  • Д. А. Чижов
Ключові слова: цифрова економіка, цифрова епоха, діджиталізація, цифровізація, цифрова революція

Анотація

У статті розглянуті особливості впливу цифрової економіки та епохи цифрового інформаційного суспільства на трудові правовідносини і ринок праці України. Визначено наслідки цифровізації та діджиталізації трудових відносин для зайнятості українського населення.

Стаття присвячена впливу цифрової економіки та епохи цифрового інформаційного суспільства на трудові відносини та ринок праці України.

Розробки та інновації у сфері інформаційних технологій у поєднанні з автоматизацією, комп’ютеризацією і роботизацією зумовлюють безпрецедентні технічні та соціально-економічні зміни, наслідком яких є трансформація й трудових відносин. Дистанційні відносини між працівниками та роботодавцями, формування гнучкого віртуального ринку, децентралізація трудової діяльності в часі та просторі, нові форми співробітництва – все це може вивести правові відносини за межі правового регулювання в тих країнах, котрі не в змозі вчасно адаптувати своє законодавство для нових бізнес-стратегій, для яких відсутнє поняття територіальних меж і переважно ціняться затребувані таланти для ефективного виконання поставлених завдань.

Визначено глибину та наслідки впливу цифрової революції, визначено позитивні та негативні наслідки такого впливу на світовий та український ринки праці. У статті окреслені наслідки розподілу продуктивності праці для зайнятості населення України. Також згадуються сучасні виклики, що стоять перед українським ринком праці, та найбільш перспективні шляхи їх регулювання. Простежується тенденція, що цифрова економіка стає все більшою частиною повсякденного життя і змінює набір постулатів і підходів до організації роботи людей.

Зазначено, що цифровізація має як позитивні наслідки для ринку праці, такі як ширші можливості для самореалізації особистості, здатність керувати власним часом і працею, кар’єрним зростанням тощо, так і негативні: збільшення безробіття, зростаюча соціальна нерівність, труднощі фінансового регулювання такої праці. Цифровізація трудових відносин дає більші можливості для самоактуалізації, оскільки працівник самостійно обирає об’єм роботи та частоту прийняття замовлень.

Стаття містить рекомендації щодо всебічного розвитку та реалізації національного трудового потенціалу як невіддільної вимоги стратегічної конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації ринків праці, товарів, послуг та капіталів.

Посилання

1. Бобков В.Н. Современные информационные технологии регулирования занятости от неустойчивых к устойчивым формам. Социально-экономические проблемы управления рынком труда. №4 (202). 2016. С. 47–59.
2. Вишновецька С.В. Проблеми трудового законодавства в умовах прекаризації та цифровізації зайнятості. Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 листопада 2018 р.) ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. Харків. нац. ун-т внутр. Справ. 2018. С. 57–60.
3. Гидирим А. Талант на платформе: как цифровые технологии изменят рынок труда: http://www.rbc.ru/opinions/business/21/06/2016/57 693426979479aab95fdc9?from=newsfeed (дата звернення: 04.10.2019).
4. Зінкевич Н.І. Тенденції й перспективи розвитку зайнятості та цінностей трудового життя в епоху мережевої економіки. Україна: аспекти праці. 2016. № 1–2. С. 16–25.
5. Кергоуч Сандрин. Индустрия 4.0: новые вызовы и возможности для рынка труда. Рынок труда в условиях технологических трансформаций / Форсайт. Т. 11. № 4. 2017. С. 6–11.
6. Кравчук О. Трансформація соціально-трудових відносин в умовах формування мережевої економіки. Соціально-трудові відносини. Україна: аспекти праці. №6. 2014. С. 11–21.
7. Одегов Ю.Г. Трансформация труда: 6-ой технологический уклад, цифровая экономика и тренды изменения занятости. Актуальные проблемы экономики. №4 (206). 2017. С. 19–25.
Опубліковано
2020-05-29