Проблеми та перспективи правового регулювання поводження з дикими тваринами в Україні

Ключові слова: тваринний світ, дикі тварини, захист тварин від жорстокого поводження, юридична відповідальність, спеціальне використання об'єктів тваринного світу

Анотація

У статті розглянуто проблемні аспекти правового регулювання поводження з дикими тваринами. Проаналізовано останні внесені зміни в законодавство України в цій сфері, а саме Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин» і Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі». Ці закони встановили жорсткіші види покарання за неналежне або ж жорстоке поводження з тваринами, проте розв'язали не всі проблемні питання в галузі. Зокрема, до статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах, зміни не вносилися, а розмір санкції починається зі штрафу в розмірі від трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У статті проаналізовано практичні випадки, коли особа утримує бурого ведмедя в приватній власності. Розглянуто основні нормативні вимоги для правомірного утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах. Досліджено засади спеціального використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України, до яких відноситься бурий ведмідь.

Окреслено правові засади для здійснення контролю Державною екологічною інспекцією України за дотриманням законодавства в процесі утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах.

Зображено основні проблеми й запропоновано шляхи для вдосконалення правового регулювання відносин щодо поводження з дикими тваринами в Україні.

Посилання

1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 15.10.2020).
2. Про тваринний світ : Закон України від 13 грудня 2001 року № 2894-Ш / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2894-14#Text (дата звернення: 15.10.2020).
3. Про захист тварин від жорстокого поводження : Закон України від 21 лютого 2006 року № 3447-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text (дата звернення: 15.10.2020).
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин : Закон України від 22 червня 2017 року № 2120-УШ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-19#Text (дата звернення: 15.10.2020).
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі : Закон України від 7 лютого 2017 року № 1832-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1832-19#Text (дата звернення: 15.10.2020).
6. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 15.10.2020).
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень : Закон України від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2617-19#n404 (дата звернення: 15.10.2020).
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон Української РСР від 7 грудня 1984 року № 8073-X. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/80731-10# Text (дата звернення: 15.10.2020).
9. Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства : Наказ Державного комітету рибного господарства України від 15 лютого 1999 року № 19. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0269-99#Text (дата звернення: 15.10.2020).
10. Про Червону книгу України : Закон України від 7 лютого 2002 року № 3055-III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/3055-14#Text (дата звернення: 15.10.2020).
11. Про затвердження Правил використання тварин у видовищних заходах : Наказ Мінагрополітики від 13 жовтня 2010 року № 643 / Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/z1313-10#Text (дата звернення: 15.10.2020).
12. Про затвердження Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах : Наказ Міндовкілля від 30 вересня 2010 року № 429 / Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/z1384-10#Text (дата звернення: 15.10.2020).
13. Шеховцов В.В. Правові проблеми запровадження європейських стандартів реалізації права приватної власності на тварин. Університетські наукові записки. 2012. № 3. С. 274-278. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2012_3_40 (дата звернення: 15.10.2020).
14. Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 р. № 275 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.10.2020).
15. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 5 квітня 2007 року № 877-V / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text (дата звернення: 15.10.2020).
16. Постанова Ленінського районного суду м. Миколаєва від 24 вересня 2013 року у справі № 3/489/2021/13. Єдиний державний реєстр судових справ. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/34002399 (дата звернення: 15.10.2020).
17. Постанова Кремінського районного суду в Луганській області від 24 липня 2017 р. у справі № 414/1249/17. Єдиний державний реєстр судових справ. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/67876994 (дата звернення: 15.10.2020).
Опубліковано
2020-11-18