ПРИНЦИПИ (ЗАСАДИ) ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Т. М. Халімон
Ключові слова: банківська діяльність, принципи організації банківської діяльності, діяльність кредитної організації, публічний характер діяльності банків

Анотація

У статті розкрито поняття банківської діяльності в Україні, досліджено її зміст. Проаналізовано принципи (засади) організації та здійснення банківської діяльності.

Посилання

1. Коваленко А. А. Фінансово-правові питання банківської діяльності в Україні. Право і суспільство. No 5. Київ, 2015. С. 1–4.
2. Офіційний сайт «Банківське Право». URL: http://lppl.kiev.ua/jak-galuz/10-bankvska-djalnst
3. Безклубий І. А. Теоретичні проблеми банків-ських правочинів : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2006. 486 с.
4. Чернадчук Т. Проблема визначення поняття «банківська діяльність». Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовой журнал. 2011. No 6. С. 22–25.
5. Симов’ян В. С. Принципи банківського контролю. Право та державне управління. 2010. No 1. С. 56–59.
6. Латковська Т. А. Фінансово-правове регулювання організації та функціонування банківської системи в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз : дис. ... докт. юрид. наук. Київ, 2008. 533 с.
7. Заверуха І. Б. Банківське право : посібник для студентів. Львів : Астролябія, 2002. 222 с.
8. Дроздова Н. Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2005. 22 с.
9. Сідак М. В. Правове регулювання банківських відносин у країнах Центральної Європи: порівняльний аналіз (Україна, Чехія та Словаччина) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Ужгород, 2004. 217 с.
10. Савенкова В. Г. Суть правових принципів здійснення банківської діяльності в Україні та Євро-пейському Союзі. Часопис Київського університету права: Укр. науково-теоретичний часопис. 2016. No 4. С. 125–130.
Опубліковано
2018-12-01