Доказування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, пов'язаних зі зловживанням владою або службовим становищем: поняття та зміст

Ключові слова: зловживання владою або службовим становищем, доказування, зміст доказування, злочини у сфері службової діяльності, обставини, що підлягають доказуванню, істотна шкода, тяжкі наслідки

Анотація

У статті викладено основні положення, які стосуються теорії доказування взагалі й дослідження набору фактичних даних, які повинні бути вивчені уповноваженою службовою особою під час розслідування кримінального провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем. Проведено всебічне дослідження проблемних аспектів розуміння поняття доказування в кримінальних провадженнях щодо злочинів, пов'язаних зі зловживанням владою чи службовим становищем, а також детальний аналіз структурних елементів доказування та обставин, що підлягають такому доказуванню. Розкрито особливості доказування за фактом вчинення злочинів, пов'язаних зі зловживанням владою або службовим становищем. Вивчено зміст доказування в злочинах, пов'язаних зі зловживанням владою або службовим становищем, а також звернуто увагу на питання визначення розмірів істотної шкоди й тяжких наслідків. Зазначено, що зміст доказування в кримінальних провадженнях за фактом кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зловживанням владою або службовим становищем, складається не тільки з аналітичного дослідження вищезазначених елементів у вигляді істотної шкоди охоронюваним правам та інтересам, тяжким наслідкам, діянні службової особи всупереч інтересам служби, але поряд із цим містить необхідність збору інших фактичних даних, що надалі є доказами в конкретному провадженні. Авторкою акцентовано увагу, що актуальною тенденцією в будь-яких дослідженнях має залишатися взаємозв'язок теорії та практики. Саме тому неоціненним вкладом у розвиток теорії доказування стосовно службових злочинів є напрацювання певних алгоритмів побудови доказової піраміди й реалізації отриманої інформації практичними працівниками під час розв'язання багатокутних питань у кримінальних провадженнях за фактом зловживання владою або службовим становищем.

Посилання

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III (в редакції від 12 вересня 2020 р.) / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 15.09.2020).
2. Єдиний реєстр судових рішень: офіційний вебсайт. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ (дата звернення: 15.09.2020).
3. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності (службові злочини). URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/1_DISKI/KRIM/html/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_29.htm (дата звернення: 15.09.2020).
4. Анісімов Г.М. Особливості кваліфікації злочинів, що вчиняються шляхом зловживання службовим становищем. Вісник Асоціації кримінального права України. 2014. № 2 (3). С. 250-268. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/3_21.pdf (дата звернення: 22.08.2020).
5. Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо усунення необгрунтованої деталізації кримінально-правових заборон» від 16 лютого 2012 р. № 10072. URL: https://ips.ligazakon.net/document/ GF7RS00A?an=3 (дата звернення: 22.08.2020).
6. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (у редакції від 01 січня 2020 р.) / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254% D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 22.08.2020).
7. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI (у редакції від 11 вересня 2020 р.) / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 22.08.2020).
8. Фаринник В.І. Особливості формування доказів та доказування в кримінальному судочинстві України. Харків : Фактор, 2013. 96 с.
9. Одинець І.І. Злочин «на власний розсуд». Закон і бізнес : вебсайт. URL: https://zib.com.ua/ua/ print/136630-diskreciyni_povnovazhennya_viklyuchayut_kvalifikaciyu_diy_sl.html (дата звернення: 22.08.2020).
10. Податковий кодекс України : Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI (у редакції від 13 серпня 2020 р.) / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 22.08.2020).
Опубліковано
2020-11-25