ОЗНАКИ ОБМЕЖЕННЯ ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ ЯК РІЗНОВИДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНОГО З КОРУПЦІЄЮ

  • А. В. Титко
Ключові слова: корупція, подарунок, адміністративне правопорушення пов'язане з корупцією, загальновизнане уявлення про гостинність

Анотація

У статті розглянуто ознаки корупції через призму відмежування адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, від корупційних на основі аналізу ознак корупції. Розглянуто обмеження одержання подарунку як корупційного прояву на прикладі міжнародного досвіду деяких країн СНД, а також виокремлено ключові дефініції подарунка. 

Посилання

1. Корупція увійшла до трійки найголовніших проблем для українців. Дані моніторингового дослідження КМІС «Стан корупції в Україні», проведеного у липні–серпні 2018 року. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/korruptsiya-voshla-troyku-vazhneyshih-problem-1537869223.html.
2. Матеріали 8 Конгресу ООН щодо попередження злочинності та ставлення до правопорушників, Гавана, 27 серп. – 7 верес. 1990 р. Гавана, 1990. С. 34.
3. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.
4. Титко А. В. Напрями удосконалення законодавства у сфері адміністративної відповідальності за окремі корупційні діяння. Боротьба  з  організованою злочинністю  і  корупцією  (теорія  і  практика). 2014. № 2. С. 59–63.
5. Журавлёв Р. А., Нечевин Д. К., Толстухина Т. В., Стандзонь Л. В. Имплементация норм международного права в сфере борьбы с коррупцией в российском законодательстве. Известия ТулГУ. Вып. 3-2. Ч. II. Экономические и юридические науки. 2013. C. 11–12.
6. Кодекс Республіки Таджикистан про адміністративні правопорушення від 31.12.2008 р. Централізований  банк  правової  інформації  «Адлія». URL: http://www.adlia.tj.
7. Кодекс Республики Молдова о правонарушениях: принят 24 октября 2008 г. № 218-XVI ; по сост. на 31 июля 2015 г. Официальный  монитор Республики  Молдова.  2009. № 3–6. Ст. 15. URL: http://lex.justice.md/ru/330333/.
8. Про Державний бюджет України на 2018 рік : Закон України від 13.10.2018 р., підстава 2573-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19.
Опубліковано
2018-12-03