ПРАВОВІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  • І. В. Скороход
Ключові слова: правові форми, податкова діяльність, відомчі акти, нормативні акти, адміністративні акти, види, податкові органи, строки

Анотація

У статті на підставі вивчення теорії права та аналізу чинного законодавства з’ясовано поняття, види правових форм податкової діяльності в Україні. Надано характеристику порядку розробки, зміни і прийняття відомчих актів як різновидів правової форми податкової діяльності. З’ясовано особливості правових форм податкової діяльності в Україні.

Посилання

1. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. URL: http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/108/108175.htm.
2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35. Ст. 446. С. 1358.
3. Деякі питання документування управлінської діяльності. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 55. Урядовий кур’єр. 2018. № 46.
4. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях : Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5. Офіційний вісник України. 2015. № 52. Ст. 1699.
5. Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. № 736. Урядовий кур’єр. 2016. № 220.
Опубліковано
2018-12-03