ПРЕВЕНТИВНА РОБОТА ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

  • Г. Р. Парханов
Ключові слова: Національна поліція, безпека дорожнього руху, учасник дорожнього руху, превентивна робота, адміністративна відповідальність

Анотація

Статтю присвячено дослідженню превентивної роботи поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Здійснено аналіз нормативних актів із метою виокремлення провідного суб’єкта Національної поліції щодо здійснення превентивної роботи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Виокремлено та розкрито основні напрями превентивної роботи поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Посилання

1. Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень державними органами влади в частині надходжень до державного бюджету адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху : рішенням Рахункової палати від 09.03.2016 № 4-6 URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/vr4-6150-16.
2. Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 481-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/481-2017-%D1%80.
3. Про дорожній рух: Закон України від 30.06.1993 № 3353-XII URL:https://zakon.rada.gov.ua/go/3353-12.
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/580-19.
5. Про затвердження Положення про Національну поліцію: постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. Офіційний вісник України. 2015 р. № 89. С. 34. Ст. 2971.
6. Про затвердження Положення про Департамент патрульної поліції : наказ Національної поліції України від 06.11.2015 № 73 URL: http://patrol.police.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Polozhennya_DPP_zi_ zminamy_vid_31_10_16.pdf.
7. Казачук І.В. Докази і доказування у адміністративно-деліктному процесі: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2015. 204 с.
8. Шатрава С.О. Адміністративно-правові засади запобігання корупції в органах Національної поліції України: дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2017. 433 с.
9. Соколан Т.С. Адміністративно-правове регулювання застосування відеоспостереження правоохоронними органами України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2016. 210 с.
10. Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі: постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2017 № 833. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/833-2017-%D0%BF.
11. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10.
12. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі : наказ МВС України від 07.11.2015 № 1395. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z1408-15.
13. Загальний план заходів з проведення Тижня безпеки дорожнього руху. URL: https://pechersk.kyivcity.gov.ua/files/docs/bezpeka_ruhu_2017.pdf.
Опубліковано
2018-12-03