У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень проблем сучасної правової науки, зокре-
ма актуальних питань теорії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, кримі-
нального права, процесуальних та комплексних галузей права, правозастосовної практики, правової
освіти, а також інші аспекти правової політики держави.
Для наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, практич-
них працівників, студентів, курсантів та всіх зацікавлених осіб.

Опубліковано: 2020-07-13

Весь випуск

Статті